Sestavljeno je iz krepitve zmogljivosti pilotnih SPIN-ov glede administrativnih, tehničnih, pravnih in finančnih zadev, ki se nanašajo na operativno prakso SPIN-ov.

Cilj je povečati veljavo obstoječim materialom in tečajem v zvezi z EPC ter razviti samo eno novo vsebino, ki se nanaša na aktivnosti partnerstva EPC.