SPIN (SME Partnerstva za inovativne energetske storitve) je organiziran grozd neodvisnih družb, v glavnem SME-jev, ki skupaj izvajajo storitve energetske učinkovitosti in imajo strukturirano dolgoročno sodelovanje s skupno dogovorjenimi cilji.

Glavna cilja partnerstev SME v SPIN sta (1) razvoj orodij, potrebnih za postavitev in menedžment SPIN-ov (t.j. pogodbe, navodila in orodja ICT) ter (2) dejanska ustanovitev SPIN-ov pri sodelujočih partnerjih (vsaj en SPIN na sodelujočo državo).