Projekt EPC plus smo predstavili na dogodkih:

1) Izobraževanje Eurem; organizator IJS CEU; januar 2016

Predstavitev: Podpora pri pripravi projektov s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije

2) Trajnostna energija – lokalno; organizator Borzen, d.o.o.; 13. september 2016

Predstavitev: Energetsko pogodbeništvo ter celostna prenova stavb

3) 8. mednarodna konferenca EUREM 2017; Ljubljana, 29.-30. november 2017

Predstavitev: Energy managers as a key element for EPC

4) Perspektive energetskega pogodbeništva in financiranja prenove stavb v Sloveniji v obdobju 2020–2030; Ljubljana, 27. februar 2018

Predstavitev: Vizija razvoja EPO

Dodatni predstavitvi: