Cilj projekta Energy Performance Contracting Plus (EPC+) je drastično zmanjšati transakcijske stroške paketov energetskih storitev tako, da manjše investicije in projekti v SME postanejo možni za podjetja, ki ponujajo energetske storitve. To je uresničljivo samo, če so tehnične rešitve kakor tudi pogodbene zadeve visoko standardizirane. Ponujene energetske storitve so lahko bodisi delno ali v celoti financirane z inovativnimi finančnimi rešitvami ali so lahko bolj rešitve, ki so storitveno usmerjene z zagotovljenimi energetskimi karakteristikami.

Izdelki projekta bodo vključevali:

  1. Razvoj komercialnih, standardiziranih paketov energetskih storitev za SME v vsaki sodelujoči državi.
  2. Vsaka sodelujoča država bo razvila pakete energetskih storitev, ki bodo ustrezali posebnim zahtevam svoje države. To bo obsegalo standardizirano tehnično rešitev za poseben tržni sektor, vzorčno pogodbo in, kjer je možno, finančno rešitev.
  3. Projekt bo oblikoval usposobljena partnerstva SME za inovativne energetske storitve (SPIN-e) in bo izvajal pilotne projekte.

Pričakovani rezultati

  • Komercialni standardizirani paketi energetskih storitev.
  • Usposabljanje za EPC glede tehničnih, finančnih in “pogodbenih vsebin”.
  • Enajst novih grozdnih podjetij (SPIN-ov), ki bodo ponujala energetske storitve trgu SME.
  • Triintrideset pilotnih projektov, ki so jih izvedli SPIN-i.
  • Nacionalne in evropske kampanje za komuniciranje in razširjanje, ki bodo dosegle več kot 5.000 profesionalcev in 15.000 naročnikov.