Osredotočajo se na proces izvajanja razvitih proizvodov EPC in vključujejo vse potrebne zahtevane akcije, da bi uspešno izvedli pilotne projekte v vsaki partnerski državi.

Po izvedbi teh pilotnih projektov bo narejen osnutek poročila o vrednotenju, vključno s tržno analizo, oceno energetske učinkovitosti iz delovanja vsakega pilotnega projekta v vsaki sodelujoči državi in priporočili za akcije v prihodnosti.