sme_390x170
SPIN (SME Partnerstva za inovativne energetske storitve) je organiziran grozd neodvisnih družb, v glavnem SME-jev, ki skupaj izvajajo storitve energetske učinkovitosti in imajo strukturirano dolgoročno sodelovanje s skupno dogovorjenimi cilji.
training_390x170
Sestavljeno je iz krepitve zmogljivosti pilotnih SPIN-ov glede administrativnih, tehničnih, pravnih in finančnih zadev, ki se nanašajo na operativno prakso SPIN-ov. Cilj je dati moč obstoječim materialom in tečajem v zvezi z EPC ter razviti samo eno novo vsebino, ki se nanaša na aktivnosti partnerstva EPC.
energy_390x170
Sestavljeni so iz razvoja visoko standardiziranih paketov energetskih storitev, ki jih SPIN-i z lahkoto izvajajo.
pilot_390x170
Osredotočajo se na proces izvajanja razvitih proizvodov EPC in vključuje vse potrebne zahtevane akcije, da bi uspešno izvedli pilotne projekte v vsaki partnerski državi.
epc_390x170
To bo mednarodni ‘tržni prostor’, kjer lahko, glede na skupno dogovorjena pravila, člani različnih držav članic učinkovito in varno izmenjujejo med sabo dragocen know-how in skupno razvijajo modele EPC ter koncepte SPIN-ov.
dissemination_390x170
Obsega naloge komuniciranja in razširjanja projekta – to je organiziranje nacionalnih in evropskih kampanj za promocijo inovativnih poslovnih modelov, da bi spravili EPC+ na trg.