Projekt EPC+ bo, glede na Pogodbo o dodelitvi sredstev, ki so jo podpisali Evropska komisija in projektni partnerji, zagotovil, da spletna stran EPC+ izpolnjuje pogoje rabe in pravne pogoje iz te pogodbe.

Pogoji rabe in pravni pogoji

Registracija uporabnikov

EPC+ PARTNERJI omogočajo dostop do spletne strani www.epcplus.org v okviru sledečih pogojev rabe:

Dostop in uporabniki

Storitve spletne strani so brezplačne. Partnerji EPC + si pridržujejo možnost pogojevanja dostopa do nekaterih storitev s predhodno prijavo UPORABNIKA s pomočjo registracijskega obrazca, ki je na voljo vsakomur, ki se želi registrirati kot REGISTRIRANI UPORABNIK.

Vsebina

Partnerji projekta EPC+ zagotavljajo, da vsa vsebina in storitve, ki jih ponuja spletna stran www.epcplus.org, spoštujejo načela osebnega dostojanstva, prepovedi diskriminacije na osnovi rase, spola, vere, mišljenja, nacionalnosti, nezmožnosti ali katere koli druge osebne ali družbene okoliščine, vključno z načelom varstva mladoletnih oseb.

Primerna raba

UPORABNIK se zavezuje, da bo vsebino in storitve spletne strani www.epcplus.org primerno uporabljal. Vsebina in storitve spletne strani www.epcplus.org se ne smejo pod nobenim pogojem uporabljati za nezakonite namene ali za namene v nasprotju s civilnim pravom, obrambo narodov ali javnim zdravjem.

UPORABNIKOM, ki obiščejo spletno stran www.epcplus.org, je dovoljen dostop do vseh javnih informacij, ki jih stran vsebuje. Dovoljen je prenos in reprodukcija vsebin na lastnih računalniških sistemih za izključno UPORABNIKOVO osebno uporabo. Vsebine ne smejo biti podarjene ali prenesene tretjim osebam ali nameščene na katerikoli strežnik, ki je vključen neposredno ali posredno na internet ali lokalno omrežje na način, ki omogoča tretjim osebam dostop do informacij, ki pripadajo PARTNERJEM EPC+, in sicer z drugimi sredstvi, kot je sama spletna stran www.epcplus.org.