Nacionalne in evropske promocijske kampanje bodo vključevale komunikacijske in diseminacijske aktivnosti, kot npr. izjave za medije, članke, brošure, novice, nacionalne seminarje. Informacije bodo na razpolago na spletni strani PROMOCIJA in v Glasilih.