Naslov: Partnerstva malih in srednje velikih podjetij (MSP) za standardizirano energetsko pogodbeništvo

Kdaj: petek, 14. oktobra 2016

Kje: Reaktorski center Instituta “Jožef Stefan” Podgorica pri Ljubljani

Program in povezave na PDF in VIDEO predstavitve

9:00 – 9:10 Uvodni pozdrav
9:10 – 9:50 Koncepti energetskega pogodbeništva (EPO) in predstavitev ideje projekta EPC+ (video); mag. Damir Staničić, IJS-CEU
09:50 – 10:45 Identifikacija projektov EPO, izvedba razpisnih postopkov, izkušnje pri spremljanju projektov EP (video); Rajko Leban, Golea
10:45 – 11:00 Odmor za kavo
11:00 –11:30 Meritve in verifikacija prihrankov pri projektih EPO (video); mag. Rok Čepon, GGE
11:30 – 12:00 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov in financiranje energetskih rešitev (video); mag. Blaženka Pospiš Perpar, Petrol d. d.
12:00 – 12:20 Financiranje in ekonomika projektov energetskega pogodbeništva (video); Polona Lah, IJS-CEU
12:20 – 12:40 Diskusija