V okviru projekta EPC+ bodo izdelana različna poročila, ki bodo na razpolago širši javnosti. Vsa poročila bodo v elektronski obliki in dostopna na spletnih straneh projekta EPC+.

EPO SPIN IN ORGANIZACIJSKA ORODJA

ZAHTEVE

ORGANIZACIJSKA ORODJA

KODEKS RAVNANJA ZA EPC

NAVODILA ZA UPORABO ORGANIZACIJSKIH ORODIJ

VZORČNA POGODBA ZA USTANOVITEV KOMPLEKSNEGA SPIN-a

VZORČNA POGODBA ZA USTANOVITEV ENOSTAVNEGA SPIN-a

VZORČNA POGODBA ZA USTANOVITEV KOMPLICIRANEGA SPIN-a

VZPOSTAVITEV SPIN-ov

MATERIALI DELAVNIC

PREDSTAVITEV VZPOSTAVLJENIH EPO SPIN-ov

USPOSABLJANJA

POTREBE PO USPOSABLJANJU

IZOBRAŽEVALNA GRADIVA V ANGLEŠČINI

IZOBRAŽEVALNA GRADIVA V SLOVENŠČINI

IZOBRAŽEVALNI VIDEI

POROČILA O IZOBRAŽEVANJIH

PAKETI STORITEV ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

POSLOVNI NAČRT

EU ORODJA

 1. Splošna tehnična orodja
 2. Učinkovite notranje luči
 3. Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
 4. Posodobitev črpalk
 5. Posodobitev elektromotorjev
 6. Energetsko učinkovito prezračevanje / hlajenje
 7. HVAC nadzorni sistemi
 8. Programiranje sistemov za upravljanje stavb
 9. Zamenjava ogrevalnih kotlov
 10. Energetsko učinkovita okna
 11. Rekuperacija toplote
 12. Sončni grelniki vode
 13. Ogrevalni sistemi na biomaso
 14. SPTE
 15. Foto napetostne plošče
 16. Vetrna energija
 17. Toplotne črpalke
 18. Splošno finančno orodje

NACIONALNA ORODJA

 1. Notranja razsvetljava
 2. Posodobitev elektromotornih pogonov

STANDARDIZIRANA POGODBA O FINANCIRANJU

MODULARNA VZORČNA POGODBA za JAVNI SEKTOR

MODULARNA VZORČNA POGODBA za ZASEBNI SEKTOR

PILOTNI PROJEKTI

ZAPOSLOVANJE NAROČNIKOV

VZORČNA POGODBA

KONTROLNI SEZNAM

POROČILO O VREDNOTENJU

PLATFORMA EPC

ANALIZA

ORODJA

VODNIK

ZAPISNIKI DOGODKOV MREŽENJA

IZMENJAVA INFORMACIJ

POSLOVNI NAČRT NADALJEVANJA PROJEKTA

PROMOCIJA

NAVODILA

LETAK

POSTER

ZBIRKA MEDIJSKIH OBJAV

NOVICE št. 1

NOVICE št. 2

NOVICE št. 3

GRADIVO IZ NACIONALNIH SEMINARJEV

ZAKLJUČNA BROŠURA

KONFERENCE EU

 1. KONFERENCA EU 1
 2. KONFERENCA EU 2
 3. KONFERENCA EU 3
 4. KONFERENCA EU 4
 5. KONFERENCA EU 5
 6. KONFERENCA EU 6
 7. KONFERENCA EU 7

ANALIZA REZULTATOV