Raba piškotkov

www.epcplus.org uporablja piškotke za lažje brskanje po spletni strani in za bolj učinkovite storitve za uporabnike.

Za dostop do spletne strani www.epcplus.org in njeno rabo je odgovoren zgolj UPORABNIK sam. Projekt EPC+ ni odškodninsko odgovoren za manjkajoče ali napačne podatke. Avtorji ne nosijo odgovornosti za nastalo kakršnokoli škodo, ki izhaja iz dostopa do vsebin na spletni strani www.epcplus.org.

VARNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

Dostop registriranega uporabnika

Za dostop do določenih vsebin in storitev se je potrebno registrirati na www.epcplus.org. Podatke, potrebne za izpolnitev registracijskega obrazca, uporabnik posreduje prostovoljno in jamči za njihovo točnost in zanesljivost.

REGISTRIRANI UPORABNIK se zavezuje, da bo ustrezno uporabljal vsebine in storitve spletne strani www.epcplus.org, ki pod nobenimi pogoji ne smejo biti uporabljene za ilegalne namene ali tiste, ki bi lahko bili v nasprotju s civilnim pravom, obrambo naroda ali javnim zdravjem. Zavezuje se, da tretji strani ne bo razkril uporabniškega imena in gesla ter da bo PARTNERJEM EPC+ nemudoma sporočil njihovo izgubo, krajo ali kakšno drugo tveganje za nepooblaščeno uporabo njegovega uporabniškega imena in gesla.

Kot REGISTRIRANI UPORABNIK se strinjate, da bodo vaši osebni podatki iz registracijskega obrazca vključeni v avtomatizirano podatkovno datoteko.

Zaščita osebnih podatkov

PARTNERJI EPC+ zagotavljajo varnost in zaupnost podatkov, ki jih posreduje vsak UPORABNIK.

Povezave

Spletna stran www.epcplus.org ponuja povezave na druge vsebine, ki so last tretjih strani. Edini cilj povezav je zagotoviti UPORABNIKU možnost dopolnjevanja informacij. PARTNERJI EPC+ ne sprejemajo pod nobenimi pogoji nobene odgovornosti za posledice, ki lahko nastanejo pri dostopanju UPORABNIKA do teh povezav.

© 2015 EPC+ PARTNERJI. Vse pravice zadržane.