Cilj projekta EPC+ je ponuditi nove poslovne modele, namenjene MSP-jem, in prispevati k izboljšanju evropskega trga energetske učinkovitosti.

Projekt EPC+ bo v vsaki državi ustvaril primere dobrih praks izvedenih pilotnih projektov EPO SPIN-ov ter uporabljenih orodij projekta EPC+.