EP SPIN (partnerstvo med MSP-ji za zagotavljanje storitev energetske učinkovitosti v obliki energetskega pogodbeništva) je organiziran grozd neodvisnih družb, večinoma MSP-jev. Združeni v EPO SPIN izvajajo storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na podlagi pogodbenega dogovora o dolgoročnem sodelovanju.

Glavne prednosti EPO SPIN-a so:

 • Zagotavljanje storitev energetske učinkovitosti z nižjimi stroški in višjo kakovostjo ter nižje projektno tveganje kot posledica specializiranosti podjetij v EPO SPIN-u in skupnega načrtovanja in izvedbe projektov.
 • V nasprotju s konvencionalnimi ad-hoc oblikami projektnega sodelovanja, je za EPO SPIN-e značilna sposobnost hitrega in učinkovitega zagona projektov, dolgoročno sodelovanje ter prenos znanja, medsebojno poznavanje in visoka stopnja zaupanja.
 • Izvedeni projekti omogočajo večji promet MSP-jev in nižje stroške trženja zaradi lažjega dostopa do naročnikov.

Prednosti EPO SPIN-a v primerjavi s konkurenti:

Dobro organiziran EPO SPIN ima v primerjavi s klasičnimi ponudniki storitev energetskega pogodbeništva (podjetja za energetske storitve) naslednje konkurenčne prednosti:

 • EPO SPIN ohranja fleksibilnost, osredotočenost na naročnike in inovacijsko moč MSP-jev,
 • EPO SPIN posluje z nižjimi stroški v primerjavi z velikimi podjetji za energetske storitve.

Podjetniške prednosti EPO SPIN-a:

 • Partnerstvo med MSP-ji omogoča izvedbo storitev višje kakovosti v primerjavi z obstoječimi storitvami energetske učinkovitosti, ki jih ponujajo podjetja za energetske storitve. Vsako podjetje v EPO SPIN-u ima specializirana znanja. Podjetja vključena v EPO SPIN-u izvajajo skupno tržno analizo, razvoj orodij in storitev ter se skupaj odločajo o prodajnih strategijah.
 • Podjetja, vključena v EPO SPIN, naročniku zagotavljajo storitve energetske učinkovitosti po nižji ceni. EPO SPIN pristop (EPC+) obsega standardno pogodbo o sodelovanju med MSP-ji in zagotavlja tehnična in finančna orodja, ki omogočajo konkurenčen položaj EPO SPIN-a. Ponudba inovativnih nišnih storitev energetske učinkovitosti bolje izpolnjuje potrebe strank.
 • Prednost EPO SPIN-ov je v hitrosti in učinkovitosti odziva na potrebe strank in povpraševanja trga. Zaradi dobre komunikacije med MSP-ji, je v primerjavi z večjimi podjetji za energetske storitve izvajanje posameznih aktivnosti veliko hitrejše.
 • Prenos znanja med podjetji, vključenimi v EPO SPIN. Medsebojna izmenjava izkušenj in znanja omogoča prilagajanje MSP-jev v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.

Priložnosti določa trg in potencialni naročniki:

 • Na trgu zaznavamo rastočo potrebo po specializiranih, inovativnih in visoko kakovostnih rešitvah energetske učinkovitosti. Tovrstne storitve učinkoviteje opravijo manjši, neodvisni in fleksibilni tržni akterji. Podjetja, združena v EPO SPIN, so se sposobna hitreje odzvati na posebne potrebe naročnikov.
 • Nekateri naročniki bolj zaupajo lokalnim MSP-jem, ki ustvarjajo dodano vrednost v lokalnem okolju, kot velikim podjetjem za energetske storitve.
 • Različnost članov EPO SPIN-a in njihov multidisciplinaren pristop pripomore k večji odpornosti ne glede na zahtevnost trga.