V petek, 14. oktobra 2016, je bilo na Reaktorskem centru Podgorica (Predavalnica O-2) informativno-izobraževalno srečanje »Partnerstva malih in srednje velikih podjetij (MSP) za standardizirano energetsko pogodbeništvo«.

Z dogodkom smo želeli opozoriti predvsem na priložnosti, ki jih razvoj trga energetskega pogodbeništva prinaša malim in srednje velikim podjetjem. Podjetja smo želeli informirati o strategijah povezovanja za skupni nastop na trgu in predstaviti osnovne značilnosti projektov EPO glede na klasično financiranje tovrstnih projektov.

Dogodka se je udeležilo 26 udeležencev. Povezava na predstavitve.

Program

9:00 – 9:10 Uvodni pozdrav
9:10 – 9:50 Koncepti energetskega pogodbeništva (EPO) in predstavitev ideje projekta EPC+;  mag. Damir Staničić, IJS-CEU
09:50 – 10:45 Identifikacija projektov EPO, izvedba razpisnih postopkov, izkušnje pri spremljanju projektov EP; Rajko Leban, Golea
10:45 – 11:00 Odmor za kavo
11:00 –11:30 Meritve in verifikacija prihrankov pri projektih EPO; mag. Rok Čepon, GGE
11:30 – 12:00 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov in financiranje energetskih rešitev; mag. Blaženka Pospiš Perpar, Petrol d. d.
12:00 – 12:20 Financiranje in ekonomika projektov energetskega pogodbeništva; Polona Lah, IJS-CEU
12:20 – 12:40 Diskusija