EPO SPIN-i – GROZD MSP-jev - UVAJAJO ENERGETSKO POGODBENIŠTVO KOT DODATNO STORITEV ZA ZAGOTAVLJANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

sme_390x170
SPIN (SME Partnerstva za inovativne energetske storitve) je organiziran grozd neodvisnih družb, v glavnem SME-jev, ki skupaj izvajajo storitve energetske učinkovitosti in imajo strukturirano dolgoročno sodelovanje s skupno dogovorjenimi cilji.
training_390x170
Sestavljeno je iz krepitve zmogljivosti pilotnih SPIN-ov glede administrativnih, tehničnih, pravnih in finančnih zadev, ki se nanašajo na operativno prakso SPIN-ov. Cilj je dati moč obstoječim materialom in tečajem v zvezi z EPC ter razviti samo eno novo vsebino, ki se nanaša na aktivnosti partnerstva EPC.
energy_390x170
Sestavljeni so iz razvoja visoko standardiziranih paketov energetskih storitev, ki jih SPIN-i z lahkoto izvajajo.
pilot_390x170
Osredotočajo se na proces izvajanja razvitih proizvodov EPC in vključujejo vse potrebne zahtevane akcije, da bi uspešno izvedli pilotne projekte v vsaki partnerski državi.
epc_390x170
To bo mednarodni ‘tržni prostor’, kjer lahko, glede na skupno dogovorjena pravila, člani različnih držav članic učinkovito in varno izmenjujejo med sabo dragocen know-how in skupno razvijajo modele EPC ter koncepte SPIN-ov.
dissemination_390x170
Obsega naloge komuniciranja in razširjanja projekta – to je organiziranje nacionalnih in evropskih kampanj za promocijo inovativnih poslovnih modelov, da bi spravili EPC+ na trg.

Novice 3

V tretjih novicah projekta EPC+ lahko preberete o: aktivnostih projekta EPC+ do konca leta 2017, o orodjih in vzorčni pogodbi, začetih projektih v okviru projekta EPC+, promociji EPC na evropskem in lokalnih nivojih, končni brošuri in srečanju v Coimbri. … +

Novice 2

V drugih novicah projekta EPC+ lahko preberete o: EPC+ na pol poti, EPC+ delavnice za usposabljanje ponujajo nove koncepte za projekte privatnim MSP-jem in javnim institucijam, na razpolago so evropska in nacionalna orodja, identifikacija pilotnih projektov EPC+, s skupnim delom oblikujmo poslovne priložnosti, razširjanje na nacionalnih in evropskih nivojih. … +

EPC+ in Evropski teden trajnostne energije 2016

Na Evropskem tednu trajnostne energije, 15. junija dopoldne, je g. Sven Wuyts (Factor 4) podal predstavitev o obstoječem projektu SPIN. Predstavitev je bila vključena v dogodek Energetska učinkovitost: poslovna priložnost … +

Vodnik za pripravo poslovnega načrta

Na razpolago je Vodnik za pripravo poslovnega načrta partnerstva malih in srednjih podjetij za izvedbo energetskega pogodbeništva. Vodnik je v angleškem jeziku, ogledate si ga lahko na povezavi POSLOVNI NAČRT. … +